Redakcja

 

Redaktorzy czasopisma

dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Polska,  https://orcid.org/0000-0002-0185-4062

dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ,  Uniwersytet Zielonogórski, Polska, https://orcid.org/0000-0001-9619-0395

 

Redaktorzy działów

dr Małgorzata Olejarz,  prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Emilia Paprzycka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska,  https://orcid.org/0000-0003-3198-958X

dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl, Uniwersytet Zielonogórski, Polska  https://orcid.org/0000-0001-9824-1600

 

Redaktorzy gościnni

dr Rob Evans, Uniwersytet Ottona von Guericke w Magdeburgu, Niemcy, https://orcid.org/0000-0003-1168-4121

dr hab. Małgorzata Malec-Rawiński, Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja

dr hab.  Ewa Kurantowicz, prof. DSW, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska, https://orcid.org/0000-0002-1937-4761

 

Sekretarz redakcji

dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl, Uniwersytet Zielonogórski

 

Redaktor statystyczny

dr Edyta Mianowska, Uniwersytet Zielonogórski, Polska, https://orcid.org/0000-0002-0949-2641

 

Redaktor języka polskiego

mgr Agnieszka Gruszka, Uniwersytet Zielonogórski

 

Redaktor języka angielskiego

mgr Kaja Thiele