Wydawca 

Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra