Główna treść artykułu

Abstrakt

The XX and XXI social sciences discourse on social roles of women significantly inspired some change in female access to achieving socially valued goals. Despite being more and more dynamic that change did not result in a level playing field for women to develop professionally. This fact can be illustrated through diversified academic careers of women and men. Statistics (GUS 2019) show that more women receive higher education and postgraduate degrees. However, in terms of a further career, like post-doctoral degrees and professorship, there are significant disproportions between men and women. Women less often than men occupy important university positions or have their salaries grow in the same way. The author assumes that diversified dynamics of academic and professional promotions of men and women in the higher education system emerges from the specific strategies that are selected by the organisational actors. This issue is presented in the paper from the systemic point of view as well as the organisational games perspective or in other words the theory of the strategic actor by the French scholars Michel Crozier and Erhard Friedberg.

Słowa kluczowe

female academic careers, professional promotion organisational games

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wyleżałek, J. (2020). Kariery naukowe kobiet w perspektywie systemowej. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (21), 357-364. https://doi.org/10.34768/dma.vi21.496

Bibliografia

 1. Budrowska B. (2004), Szklany sufit, czyli co blokuje kariery kobiet, „Kultura i Historia”, nr 6, s. 5-19.
 2. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, O nas – skład osobowy CK, https://www.ck.gov.pl/ [10.02.2020].
 3. Crozier M., Friedberg E. (1982), Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa.
 4. GUS 2019, Bank danych lokalnych. Szkolnictwo wyższe. Nauczyciele akademiccy, https://stat.gov.pl/banki-i-bazy-danych/ [24.11.2019].
 5. Jayakody R., Chatters L.M. (1997), Differences among African American single mothers: Marital status, living arrangements and family support, w: Family life in Black America, R.J. Taylor, J.S. Jackson, L.M. Chatters (red.), CA Sage, Thousand Oaks, s. 261-276.
 6. Lynn R. (1994), Sex differences in intelligence and brain size: A paradox resolved, „Personal and Individual Differences”, vol. 17, s. 257-271.
 7. Młodożeniec M., Knapińska A. (2013), Czy nauka wciąż ma męską płeć? Udział kobiet w nauce, „NAUKA”, nr 2, s. 47-72.
 8. Neighbors H.W. (1997), Husbands, wives, family, and friends: Sources of stress, sources of support, w: Family life in Black America, R.J. Taylor, J.S. Jackson, L.M. Chatters (red.), CA Sage, Thousand Oaks, s. 279-294.
 9. Nowak B.M., Wyleżałek J. (2019), Współczesna kobieta w życiu rodzinnym i pracy zawodowej – wybrane problemy z perspektywy socjologicznej i pedagogicznej, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica”, nr 71, s. 67-79.
 10. Perkowska U. (1996), Kariery naukowe kobiet na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1904-1939, w: Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim, A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 146-154.
 11. Rada Doskonałości Naukowej, O RDN – członkowie Zespołów, https://www.rdn.gov.pl/czlonkowie
 12. -zespolow-rdn-w-podziale-na-poszczegolne-dyscypliny.zespol-v-nauk-spolecznych.html [10.02.2020].
 13. Renzetti C.M., Curran D.J. (2008), Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, tłum. A. Gromkowska‑Melosik, PWN, Warszawa.
 14. Rushton J.P., Ankney C.D. (1996), Brain size and cognitive ability: Correlations with age, sex, social, class and race, „Psychonomic Bulletin and Review”, vol. 3, s. 21-36.
 15. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 16. Wiśniewski P. (2012), (Nie)zrównane kobiety w systemie nauki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.