Główna treść artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań objawów syndromu wypalenia zawodowego w grupie pracowników administracji publicznej. W badaniu uczestniczyły 123 osoby pracujące na stanowiskach menedżerów wyższego i niższego szczebla organizacyjnego. W badaniach zastosowano polską wersję Kwestionariusza Zachowań i Przeżyć związanych z pracą AVEM (Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster, Schaarschmidt, Fischer 1997). Pokazano kluczowe cechy decydujące o rozwoju syndromu wypalenia. Udowodniono udział braku umiejętności radzenia sobie z porażką i przewagę ofensywnej strategii radzenia sobie z problemami w powstawaniu syndromu wypalenia w obu grupach porównawczych. Wyniki badań wskazują na to, że rezultatem narastających symptomów wypalenia są deficyty w sferze zadaniowej i społeczno-komunikacyjnej. Pokazano kierunki działań profilaktycznych służących zapobieganiu wypaleniu zawodowemu pracowników administracji publicznej w aspekcie wzmocnienia zasobów zaradczych w sytuacjach błędów i porażek w celu obniżenia występującej tendencji do rezygnacji i przyjęcia strategii obronnej. Problem ten ma szczególne znaczenie i stanowi wyzwanie dla procesu edukacji dorosłych.

Słowa kluczowe

syndrom wypalenia zawodowego rezygnacja rezygnacja, radzenie sobie z porażką dążenie do perfekcji ofensywna strategia rozwiązywania problemów deficyty zachowań edukacja dorosłych occupational burnout syndrome resignation coping with failure striving for perfection offensive problem-solving strategy behavioral deficits adult education

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Rongińska, T., & Doliński, A. (2022). Deficyty zachowań związanych z wypaleniem zawodowym u pracowników administracji publicznej. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (23), 229-240. https://doi.org/10.34768/dma.vi23.638

Bibliografia

 1. Burisch, M. (1989) Das Burnout-Syndrom-Theorie der inneren Erschöpfung. 2. Auflage. Berlin-Heidelberg: Springer.
 2. Burisch, M. (2006) Das Burnout-Syndrom-Theorie der inneren Erschöpfung. 3. Auflage. Berlin-Heidelberg: Springer.
 3. Cherniss,C.(1980) Job burnout: Crowing worry for workers, bosses. U.S. News & World Report, 88, 71-72.
 4. Edelwich, J. i Brodsky, A. (1980) Sum-out: Stages of disillusionment in the helping profession. New York: Human Sciences Press.
 5. Freudenberger, H. (1974) Staff burn-out. Journal of Social Issues, 30, 159-165.
 6. Freudenberger, H. i North, G. (1992) Burn-out bei Frauen. Über das Gefühl des Ausgebranntseins. Frankfurt a.M.: S. Fischer Verlag GmbH, 305 S.
 7. Friedman, M. i Rosenman, R.H. (1974) Type A behavior and your heart. New York: Knopf.
 8. Lauderdale, M.L. (1982) Burnout: Strategies for Personal and Organizational Life, Speculations on Evolving Paradigms. San Diego. CA: Learning Concepts, subsidiary of University Associates. 334 p.
 9. Maslach, Ch. (1982) Understanding burnout: Definitional issues in analyzing a complex phenomenon. W: Paine, W.S. (red.) Job, Stress and Burnout. Beverly Hills: Sage,26-31.
 10. Pines, A.M., Aronson, E. i Kafry, D. (1981) Burnout: From tedium to personal growth. New York: Free Press.
 11. Rongińska, T. (2001) Źródła i przejawy wypalenia psychicznego w zawodzie nauczycielskim. W: Pomiar edukacyjny jako kompetencje pedagogiczne. Materiały konferencji naukowej. Diagnostyka edukacyjna jako dziedzina kompetencji pedagogicznych, Szczecin, 165-173.
 12. Rongińska, T. (2002) Wczesna profilaktyka wypalenia zawodowego wśród przyszłych nauczycieli. W: M. Ledzińska, G. Rudkowska i L. Wrona (red.) Osoba – edukacja – dialog, T. 2. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 82-91.
 13. Rongińska, T. (2010) Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego funkcjonariuszy służby więziennej. W: T. Zaborowski (red.) Prolegomena bezpieczeństwa publicznego, Zielona Góra: Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, 57-60.
 14. Rongińska, T. (2011) The prevention of the managers’ professional burnout syndrome. Management, 15(1), 101-114.
 15. Rongińska, T. i Gaida, W. (2012) Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej. Polska adaptacja kwestionariusza „Wzorzec zachowań i przeżyć związanych z pracą” (Arbeits bezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster – AVEM) U. Schaarschmidt’a i A. Fischer’a.Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 16. Rongińska, T. i Doliński, A. (2019) Radzenie sobie z porażką jako czynnik wyjaśniający natężenie syndromu wypalenia zawodowego menedżerów. Problemy Profesjologii,1, 25-37.
 17. Ronginska, T. i Doliński, A. (2020)Strategies of coping with failure in the structure of managers' professional burnout syndrome 2020. Management, 24(2), 94-106.
 18. Schaarschmidt, U. i Fischer, A.W. (1997) AVEM – ein diagnostisches Instrument zur Diffe renzierung von Typen gesundheitsrelevanten Verhaltens und Erlebens gegenüber der Arbeit. Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie, 18(3), 151-163.