Główna treść artykułu

Abstrakt

This text is an attempt to answer the question of how to construct educational experiences in the professional biography of adults and their location within the practices of lifelong learning. To this end, the author presents the results of research on the ways in which public school teachers give meaning to their own professional experiences. Next she tries to show that the issues revealed as a result of the analysis are an important horizon for understanding and learning about their everyday life. As a result of the analysis of teachers’ narratives, the author established three schemes for defining professional experiences, which in their essence reveal: lack of teachers’ influence on the quality of education in general (a), perceiving the school as an effective organisation operating on the market (b), closing professional identity within its teaching method and its improvement. Referring to the concept of “biographicity” by Peter Alheit, the author shows that individual biography is a dynamic construct constantly reconstructed in a specific time, in socio-cultural and political conditions or in relation to other people – that is, practices that we identify as lifelong learning. In the case of the interviewed teachers, an element of these practices is the issue of shaping the culture of subordination and with it the politicisation and marketisation of education as well as the instrumental treatment of oneself and students.

Słowa kluczowe

educational experience biographicity professional identity teacher lifelong learning .

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jurgiel-Aleksander, A. (2022). The biographical experience of being a teacher as the essence shaping lifelong learning practices. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (23), 97-110. https://doi.org/10.34768/dma.vi23.675

Bibliografia

 1. Alheit, P. (2009) Biography learning – within the new lifelong learning discourse. In: K. Illeris (ed.) Contemporary Theories of Learning.London, New York: Routledge, 116-128.
 2. Alheit, P. (2018) The Concept of “Biographicity” as Bacground Theory of Lifelong Learning? Dyskursy Młodych Andragogów, 19, 9-22.
 3. Alheit, P. (2020) New epistemological challenges in biographical research in “postmodernity”. Dyskursy Młodych Andragogów /Adult Education Discourses, 21, 93-103.
 4. Alheit, P. (2021) The transitional potential of “biographicity”. Dyskursy Młodych Andragogów /Adult Education Discourses, 22, 113-123.
 5. Biesta, G.J.J. (2013) The beautiful risk of education. London, New York: Routledge.
 6. Fejes, A. (2006) The planetspeak discourse of lifelong learning in Sweden: what is educable adult? Journal of Education Policy, 21 (6), 697-716.
 7. Gołębniak, B.D. (2004) Poza „nabywanie” i „uczestnictwo”. Ku społeczno-kulturowej teorii edukacji nauczycieli. In: R. Kwiecińska, S. Kowal & M. Szymański (eds.) Nauczyciel – Tożsamość – Rozwój. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 216-222.
 8. Jurgiel-Aleksander, A. (2013) Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno-fenomenograficzne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 9. Jurgiel, A. (2007) Nauczyciele dorosłych w społeczeństwie obywatelskim. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 10. Kansanen, P., Tirri, K., Meri, M., Krokfors L., Husu J. & Jurhama R. (2000) Teachers’ pedagogical thinking. New York: Peter Lang Publishing.
 11. Męczkowska, A. (2002) Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego. Nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 12. Rosa, H. (2020) Przyspieszenie, wyobcowanie, rezonans. Projekt krytycznej teorii późnonowoczesnej czasowości. Trans. J. Duraj & J. Kołtan. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności.
 13. Rutkowiak, J. (1992) O dialogu edukacyjnym. Rusztowanie kategorialne. In: J. Rutkowiak (ed.) Pytanie – dialog – wychowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 13-52.
 14. Rutkowiak, J. (2010a) Nauczyciel interpretatorem edukacyjnej rzeczywistości neoliberalnej. In: E. Potulicka & J. Rutkowiak Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 249-280.
 15. Rutkowiak, J. (2010b) Uczenie się w warunkach kultury neoliberalnej: kontekstowanie jako wyzwanie dla teorii kształcenia. In: E. Potulicka & J. Rutkowiak Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 163-176.
 16. Usher, R., Bryant, I. & Johnston, R. (1997) Adult education and the postmodern challenge. Learning beyond limits. London, New York: Routledge.

Inne teksty tego samego autora