(1)
Kowalski, M. AKTYWNOŚĆ RUCHOWA JAKO ELEMENT ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH W PÓŹNIEJSZYCH DEKADACH ŻYCIA CZŁOWIEKA. DMA 2004.