Kowalski, M. (2004). AKTYWNOŚĆ RUCHOWA JAKO ELEMENT ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH W PÓŹNIEJSZYCH DEKADACH ŻYCIA CZŁOWIEKA. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (05). https://doi.org/10.34768/dma.vi05.359