Kowalski, M. (2022). O (nie)oczywistościach w edukacji dorosłych (zamyślenia w aspekcie społecznej użyteczności/służebności i prawdy). Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (23), 261-274. https://doi.org/10.34768/dma.vi23.664