Kowalski, Mirosław. 2004. „AKTYWNOŚĆ RUCHOWA JAKO ELEMENT ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH W PÓŹNIEJSZYCH DEKADACH ŻYCIA CZŁOWIEKA”. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, nr 05 (listopad). https://doi.org/10.34768/dma.vi05.359.