Wawrzonek, Anna. 2005. „BEZROBOCIE JAKO PROBLEM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, nr 06 (listopad). https://doi.org/10.34768/dma.vi06.377.