Kowalski, M. „AKTYWNOŚĆ RUCHOWA JAKO ELEMENT ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH W PÓŹNIEJSZYCH DEKADACH ŻYCIA CZŁOWIEKA”. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, nr 05, listopad 2004, doi:10.34768/dma.vi05.359.