Informujemy, że nabór artykułów do 21.tomu "Dyskursów Młodych Andragogów" (rok publikacji 2020) został zakończony.  Nabór do kolejnego rocznika (2021)  zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale roku 2020.

 

Artykuły do publikacji w "Dyskursach Młodych Andragogów" należy zgłaszać rejestrując się/logując w systemie OJS na stronie internetowej czasopisma.

Prosimy zastosować się do następujących wskazań:

  • Zgłaszając artykuł należy wybrać dział czasopisma (dyskurs), do którego ma być on przypisany. 
  • Tekst przesyłany do publikacji nie może zawierać  w swej treści imienia i nazwiska autora, ani żadnych informacji pozwalających go zidentyfikować (prosimy usunąć właściwości i informacje osobiste w opcji Właściwości dokumentu).
  • Na końcu tekstu należy załączyć bibliografię oraz słowa kluczowe i streszczenie w języku, w którym napisany jest artykuł.
  • Wgrywając artykuł  należy uzupełnić także w systemie metadane (tytuł, streszczenie, słowa kluczowe w języku w którym napisany jest artykuł, na tym etapie nie potrzeba wgrywać bibliografii), informacje o afiliacji autora (nazwa uczelni, wydział, instytut, zakład/katedra, adres uczelni),  służbowy adres mailowy autora i numer ORCID.
  •  Po zakwalifikowaniu tekstu do publikacji należy wprowadzić  do systemu ostateczną, pełną wersję artykułu oraz zaktualizować i uzupełnić metadane w systemie (tytuły tekstu w języku polskim i angielskim, bibliografię, streszczenia i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim).
  • Ostateczna, pełna wersja tekstu powinna zawierać imię i nazwisko autora wraz z umieszczonymi w przypisie dolnym informacjami o stopniu/tytule naukowym autora, afiliacji (nazwa uczelni, wydział, instytut, zakład/katedra, adres uczelni) służbowym adresie mailowym autora oraz numerze ORCID. Na końcu tekstu należy umieścić bibliografię oraz streszczenia i słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim).