Zgłaszanie artykułów

Informujemy, że nabór artykułów do 23.tomu "Dyskursów Młodych Andragogów/Adult Education Discourses" (rok publikacji 2022) trwa do końca września 2021 roku.

Artykuły do publikacji w "Dyskursach Młodych Andragogów/Adult Education Discourses" należy zgłaszać rejestrując się/logując w systemie OJS na stronie internetowej czasopisma.

Prosimy zastosować się do następujących wskazań:

--> Zgłaszając artykuł należy wybrać dział czasopisma (dyskurs), do którego ma być on przypisany. 

-->  Tekst przesyłany do publikacji nie może zawierać  w swej treści imienia i nazwiska autora, ani żadnych informacji pozwalających go zidentyfikować (prosimy usunąć właściwości i informacje osobiste w opcji Właściwości). W tym celu należy przeprowadzić inspekcję dokumentu (Przygotuj --> Przeprowadź inspekcję dokumentu). 

-->  Na końcu tekstu należy załączyć bibliografię oraz słowa kluczowe i streszczenie w języku, w którym napisany jest artykuł.

--> Wgrywając artykuł  należy uzupełnić także w systemie metadane (tytuł, streszczenie, słowa kluczowe w języku w którym napisany jest artykuł, na tym etapie nie potrzeba wgrywać bibliografii), informacje o afiliacji autora (nazwa uczelni, wydział, instytut, zakład/katedra, adres uczelni),  służbowy adres mailowy autora i numer ORCID.

-->  Po zakwalifikowaniu tekstu do publikacji należy wprowadzić  do systemu ostateczną, pełną wersję artykułu.

--> Ostateczna, pełna wersja tekstu powinna zawierać imię i nazwisko autora wraz z umieszczonymi w przypisie dolnym informacjami o stopniu/tytule naukowym autora, afiliacji (nazwa uczelni, wydział, instytut, zakład/katedra, adres uczelni) służbowym adresie mailowym autora oraz numerze ORCID. W osobnym przypisie powinny być podane źródła finansowania. Na początku tekstu nalezy umieścić streszczenia i słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim). Na końcu tekstu należy umieścić bibliografię oraz ewentualnie podziękowania.